EuroEl Logo

Miljöpolicy

Euro El skall verka som en god miljöambassadör gentemot kunder och samarbetspartners.

Planering och genomförande av uppdrag skall ha sin bas i företagets miljöarbete.

Euro El uppfyller kraven i lagar och förordningar samt ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer. Alla medarbetare skall se det praktiska miljöarbetet som en viktig förmåga hos företaget att medverka till en långsiktig god livsmiljö.


Copyright © 2007 EuroEl i Stockholm AB All rights reserved.
Tel. +46(0)8-600 36 63
Fax. +46(0)8-600 36 61
Box 10107
121 28 Stockholm
Produced by Perrong